ซ่ะป้ะซ่ะเป้ด

ซ่ะป้ะซ่ะเป้ด ในภาษาเหนือ แปลว่า มากมายก่ายกอง

Leave a Reply