ซ่ายหนี้

ซ่ายหนี้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ใช้หนี

Leave a Reply