ซ้องปีบ

ซ้องปีบ ในภาษาเหนือ แปลว่า ดอกปีบที่นำมาประดับผม

Leave a Reply