ซ้าหวด ในภาษาเหนือ แปลว่า ตะกร้าไม้ไผสาน

Leave a Reply