ญว้าย

ญว้าย ในภาษาเหนือ แปลว่า ยิ้ม , ยิ้มแย้ม

Leave a Reply