ดักปิ้งดิงดอย

ดักปิ้งดิงดอย ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้ข่าวคราว

Leave a Reply