ดักแส้ปดักสอย

ดักแส้ปดักสอย ในภาษาเหนือ แปลว่า เงียบเชียบ

Leave a Reply