ดังทึดทึด

ดังทึดทึด ในภาษาเหนือ แปลว่า เสียงดังก้องไปทั่ว

Leave a Reply