ดั้กปิ้งเย็นวอย

ดั้กปิ้งเย็นวอย ในภาษาเหนือ แปลว่า เงียบเชียบ

Leave a Reply