ดั้กปิ้ง

ดั้กปิ้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า เงียบกริบ

Leave a Reply