ดั้กแส้ป

ดั้กแส้ป ในภาษาเหนือ แปลว่า ไม่ได้ข่าวคราว

Leave a Reply