ดำขิกติ้ก

ดำขิกติ้ก ในภาษาเหนือ แปลว่า ดำซุปเปอร์

Leave a Reply