ดำคิมมิม

ดำคิมมิม ในภาษาเหนือ แปลว่า คนผอมกระหร่อง ผิวดำ

Leave a Reply