ดำคุมมุม

ดำคุมมุม ในภาษาเหนือ แปลว่า ดำสลัวอยู่ในความมืด

Leave a Reply