ดำผึด

ดำผึด ในภาษาเหนือ แปลว่า ดำทั่วทั้งแถบ

Leave a Reply