ดำเหมือนเเหล็กหมก

ดำเหมือนเเหล็กหมก ในภาษาเหนือ แปลว่า ดำเหมือนเหล็กไหม้ไฟ

Leave a Reply