ดิ้นดะดิ้นด่า

ดิ้นดะดิ้นด่า ในภาษาเหนือ แปลว่า ชักดิ้นชักงอ

Leave a Reply