ดิ๊กหน้าม

ดิ๊กหน้าม ในภาษาเหนือ แปลว่า จมน้ำ

Leave a Reply