ดีกิ๋นก่อ

ดีกิ๋นก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า กินได้ไหม

Leave a Reply