ตกคันได

ตกคันได ในภาษาเหนือ แปลว่า ตกบันได

Leave a Reply