ตวยเปิ้นมาเพ๊ะ

ตวยเปิ้นมาเพ๊ะ ในภาษาเหนือ แปลว่า ตามฉันมานี่

Leave a Reply