ตวาย ในภาษาเหนือ แปลว่า ทำนาน (ปัจจุบันออกเสียงเป็นทาย)

Leave a Reply