ตะคืน

ตะคืน ในภาษาเหนือ แปลว่า เมื่อคืน

Leave a Reply