ตะวาตั๋วไปไหน

ตะวาตั๋วไปไหน ในภาษาเหนือ แปลว่า เมื่อวานเธอไปไหน

Leave a Reply