ตะเจ้า

ตะเจ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า เมื่อเช้า

Leave a Reply