ตั่งซื่อไปตางหน้า

ตั่งซื่อไปตางหน้า ในภาษาเหนือ แปลว่า ตรงไปข้างหน้า

Leave a Reply