ยินดีตี้ได้หู้จักเน้อ

ยินดีตี้ได้หู้จักเน้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ยินดีที่ได้รู้จักนะ

Leave a Reply