ตั๋วชอบเปิ้นก่อ

ตั๋วชอบเปิ้นก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เธอชอบฉันไหม

Leave a Reply