ตั๋วบ่าต้องก่ายเปิ้นเตื่อหนา

ตั๋วบ่าต้องก่ายเปิ้นเตื่อหนา ในภาษาเหนือ แปลว่า เธออย่าเพิ่งเบื่อฉันนะ

Leave a Reply