ตั๋วปู๊

ตั๋วปู๊ ในภาษาเหนือ แปลว่า ตัวผู้

Leave a Reply