ตั๋วฮู้ก่อ

ตั๋วฮู้ก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า เธอจะรู้ตัวไหม

Leave a Reply