ตั๋วเข้าใจ๋ก่อ

ตั๋วเข้าใจ๋ก่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า คุณเข้าใจไหม

Leave a Reply