ตากหง๋าย

ตากหง๋าย ในภาษาเหนือ แปลว่า หงายหลัง

Leave a Reply