ตางลุ่ม

ตางลุ่ม ในภาษาเหนือ แปลว่า ข้างล่าง

Leave a Reply