ติ้วซ้า

ติ้วซ้า ในภาษาเหนือ แปลว่า หิ้วตะกร้า

Leave a Reply