ติ๊ดหน้า

ติ๊ดหน้า ในภาษาเหนือ แปลว่า วันอาทิตย์หน้า

Leave a Reply