ตี่ ไหนลอเจ้

ตี่ ไหนลอเจ้ ในภาษาเหนือ แปลว่า ตรงไหนนะคะ

Leave a Reply