ตี๋นขั้นไดปอป่าแห้ง

ตี๋นขั้นไดปอป่าแห้ง ในภาษาเหนือ แปลว่า หัวกระไดไม่แห้ง

Leave a Reply