ตุ่มเหื่อ

ตุ่มเหื่อ ในภาษาเหนือ แปลว่า ผื่นแดงตามผิวหนังเมื่อถูกอากาศร้อน

Leave a Reply