ตุ่มใส

ตุ่มใส ในภาษาเหนือ แปลว่า อีกสุกอีใส

Leave a Reply