ตุ๊บหลังหื้อกำลอ

ตุ๊บหลังหื้อกำลอ ในภาษาเหนือ แปลว่า ทุบหลังให้หน่อยสิ

Leave a Reply