ตุ๊ปี่

ตุ๊ปี่ ในภาษาเหนือ แปลว่า หลวงพี่

Leave a Reply