ตุ๊ป้อ

ตุ๊ป้อ ในภาษาเหนือ แปลว่า หลวงพ่อ

Leave a Reply