ตุ๊ลุง

ตุ๊ลุง ในภาษาเหนือ แปลว่า หลวงลุง

Leave a Reply