ต่อยปะตู๋

ต่อยปะตู๋ ในภาษาเหนือ แปลว่า เคาะประตู

Leave a Reply