ต่าวขะลุบบุ๊บ

ต่าวขะลุบบุ๊บ ในภาษาเหนือ แปลว่า หกล้มหน้าคะมำ

Leave a Reply