ต๊ะมอก

ต๊ะมอก ในภาษาเหนือ แปลว่า ตั้งแต่

Leave a Reply