ต๋กสะเกิ้ด

ต๋กสะเกิ้ด ในภาษาเหนือ แปลว่า อึ้ง หรือ ตกใจจนทำอะไรไม่ถูก

Leave a Reply