ต๋กหน้าม

ต๋กหน้าม ในภาษาเหนือ แปลว่า ตกน้ำ

Leave a Reply