ต๋ามฮีตต๋ามฮอย

ต๋ามฮีตต๋ามฮอย ในภาษาเหนือ แปลว่า ตามประเพณี

Leave a Reply